EN
En
Ch
Human Recruitment

      重视人才、爱护人才、合理开发人才、使用人才、留住人才、提升人才的指导思想和价值观念。谋事在人,成事也在人。人才富国才会富!

Contact us
Contact us
010-81358270
010-81358270
 No. 11 North Street, Huachen street, Fangshan District, Beijing
nanosolutions@163.com
犀牛云提供云计算服务