EN
En
Ch

中科华纳向北京市有关部门申请建立院士工作站

Date: 2013-11-29
Source: 网络

      2015年5月中科华纳申请建立院士工作站,院士工作站以中国科学院化学研究所为技术依托,以产业发展的技术需求为导向,以江雷院士及其创新团队为技术核心,联合攻克产业关键、促进科技成果转化及产业化。申报材料已通过。
院士工作站办公室:

 

中科华纳向北京市有关部门申请建立院士工作站

   

 

中科华纳向北京市有关部门申请建立院士工作站

News information
Contact us
Contact us
010-81358270
010-81358270
 No. 11 North Street, Huachen street, Fangshan District, Beijing
nanosolutions@163.com
犀牛云提供云计算服务