EN
En
Ch
化学所检测报告(自洁铝板)
化学所检测报告(自洁铝板)
发布时间: 2018 - 04 - 27
检测报告
检测报告
发布时间: 2018 - 04 - 27
 专利(一种釉边石材夹胶玻璃及其制作方法)
专利(一种釉边石材夹胶玻璃及其制作方法)
专利(玻璃珠模制成型机)
专利(玻璃珠模制成型机)
发布时间: 2018 - 04 - 27
专利(在浮法玻璃生产线上生产纳米自清洁玻璃的方法)
专利(在浮法玻璃生产线上生产纳米自清洁玻璃的方法)
专利(自清洁钢化玻璃的制备方法)
专利(自清洁钢化玻璃的制备方法)
News information
Enterprise video
<
>
Contact us
Contact us
010-81358270
010-81358270
 No. 11 North Street, Huachen street, Fangshan District, Beijing
nanosolutions@163.com
犀牛云提供云计算服务